Q kull

: Ki-po Ziis Nearby Fun & Ki-po Ziis Jazz and Soul
: Ki-po Ziis Nearby Fun & Ki-po Ziis Jazz and Soul

Foreldrenes helse;

Ki-po Ziis Nearby Fun, HD B eye ua, juli 2022 NCL, PRA3 ,PLL and rcd4. clear, genetisk fri for Pituitary Dwarfism.

Ki-po Ziis Jazz and Soul, HD B , eye ua. januar 2023, NCL, PRA3, rcd4 og Pituitary Dwarfism clear, Carrier PLL.

Kullet er genetisk fri for NCL, rcd4, PRA3 og Pituitary Dwarfism, men må DNA sjekkes for PLL dersom de skal gå videre i avl. 

Ki-po Zii's femtende og Jazz sitt andre kull 

født 13. mars 2023

Jazz nedkom sitt andre kull på dag 59. Denne gangen ble det 5 statute hannvalper og 2 flotte tisper i fargevalør sort og hvitt. Jazz sin kavaler var Ki-po Ziis Nearby Fun, til daglig Kompis som er en ung herremann født juni -21.  Dette er Kompis sitt første kull, og siden han og matfar Ivar kun trener utstilling for gøy, er veterinær besøkt for å få bekreftet at han har begge sine steiner intakt. 

Tre av valpene har fått sine navn, men hvem som vil lyde disse vil ta flere uker da vi må se hvordan valpene utvikler seg og hvem som vil passe til fremtidige hjem. Navn er satt i samarbeid med kommende eiere.

Ki-po Ziis Queen of the Fairies , Ki-po Ziis Quang Lunala, Ki-po Ziis Quong Qyrre

Ki-po Ziis "Qen"
Ki-po Ziis "Qen"

Eier;

Ki-po Ziis "Qto"
Ki-po Ziis "Qto"

Eier; 

Ki-po Ziis "Qtre"
Ki-po Ziis "Qtre"

Eier; 

Ki-po Ziis "Qfire"
Ki-po Ziis "Qfire"

Eier; 

Ki-po Ziis "Qfem"
Ki-po Ziis "Qfem"

Eier;


Ki-po Ziis "Qseks"
Ki-po Ziis "Qseks"

Eier: 

Ki-po Ziis "Qsyv"
Ki-po Ziis "Qsyv"

Eier,