Helse/info om tilstand/sykdom som TT er disponert for

LTV (lumbalsakral overgangsvirvel)

Lumbosacral transitional vertebra (LTV) er en medfødt defekt av ryggvirvler i området som tilsvarer vår korsrygg (L6, L7, S1). LTV er arvelig. Hunder med LTV har ca. 8 ganger større sjanse for å utvikle cauda equina syndrom (også kalt lumboscralt syndrom). Dette er en sykdom som kjennetegnes av smerter i ryggen og nedsatt funksjon i bakparten. årsaken er at det blir for liten plass mellom ryggvirvlene slik at nervene som kommer ut fra ryggmargen kommer i klem. Hunden kan få problemer smerter i ryggen, problemer med å bevege bakbena normalt og/eller problemer med å holde på urin og avføring. LTV avdekkes ved avlesing av HD skjema men blir ikke anført i DogWeb.  NTTK's anbefaling og beskrivelse

Øyelidelse

Linse Luxation (LL) er en velkjent, smertefull og blindende arvelig øye sykdom som påvirker mange hunderaser. På berørte hunder vil de zonular fibre/tråder som støtter linsen brytes ned eller gå i oppløsning, slik at linsen vil falle i feil posisjon i øyet. Hvis linsen faller i fremre kammer av øyet vil glaukom og tap av syn fort forekomme. 

Grå stær eller katarakt er arvelig disponert. Symptomene på katarakt er en fortetning (uklarhet) i den ellers glassklare øyelinsen. Katarakt kan skyldes en skade på øyet, stoffskiftesykdom (f.eks. diabetes), forgiftning eller infeksjon. Sykdommen kan være sekundær (f.eks til PRA). Den kan føre til begrenset syn eller i verste fall total blindhet.

PRA nedarves recessivt og har per dags dato ingen effektiv behandling. Symptomene er redusert mørkesyn og etter hvert nattblindhet. PRA angriper først netthinnens staver (cellene som oppfatter svakt lyset i skumring og demring og når lysforholdene ellers er dårlige). Redusert synsoppfatning fører til at øyet kompenserer lyset ved hjelp av pupilldilatasjon (store pupiller som ikke trekker seg sammen i sterkt lys). Dette, sammen med en økt refleks på netthinnen, fører til at hundens øyne skinner i grønt eller gult under spesielle lysforhold. Siste fase av denne sykdommen fører til blindhet. Hunder som har PRA får også ofte katarakt (grå stær).

Mutasjon PRA3 og rcd4 er identifisert.

Ytterligere informasjon, linker til sertifiserte øyelysere, DNA test etc...

Nevronal Ceriod Lipofuciose (NCL/CCL)

NCL/CCL er en gruppe av velkjente nevrodegenerative sykdommer på Tibetansk Terrier som f.eks. Batten/Spielmeyer-Vogt sykdom. Nevronal Ceriod lipofucinose (NCL/CCL) er en arvelig, fremadskridende stoffskiftesykdom som rammer hjernen. Alle de forskjellige NCL gruppene vil medføre tap av hjerne og nerve funksjon hos de berørte hundene. NCL/CCL hos Tibetansk Terrier anses som en sykdom for "voksne" hunder. Symptomer på sykdommen viser seg vanligvis ikke før i 4-6 års alder, sykdommen utvikler seg fram til hunden blir avlivet/dør rundt 7-10 års alder. NCL/CCL har autosomal recessiv arvegang.

Ved autosomal recessiv arvegang har hunden arvet ett sykdomsfremkallende gen fra begge foreldre. Når det sykdomsfremkallende genet er tilstede hos bare ett av genene i et gitt genpar, viker det for (er recessivt i forhold til) det normale genet. Foreldrene er som oftest selv friske, men er sykdomsbærere. Hver valp de får sammen har 25% sjanse for å få sykdommen med det sykdomsfremkallende genet i dobbelt dose, 25% sjanse for å være helt frisk med to normale gener og 50% sjanse for å være sykdomsbærer med ett sykdomsfremkallende og ett normalt genanlegg. Typisk for den arvegangsformen er at flere i samme søskenflokk kan ha tilstanden eller sykdommen.

Forskere ved The University of Missouri-Columbia ledet av Dr. Gary Johnson og Dr. Martin Katz har identifisert mutasjonen som er knytte til utviklingen av NCL/CCL på Tibetansk Terrier. DNA-testen som ny tilbys, undersøker DNA fra hver hund som blir testet for tilstedeværelse eller fravær av denne presise mutasjonen. Det er nå mulig for enhver TT eier å teste sin hund for å finne ut om den er bærer av mutasjonen

De senere årene er også DNA test for rcd4 og PRA3 (alderdomsrelatert katarakt) blitt tilgjengelig. Alle testene kan bestilles i en pakke..

Swaberprøvene bestilles fra; Animal DNA Diagnostics (England)

Pituitary Dwarfism

Kunngjøring fra avlsveiledningen - ny arvelig tilstand oppdaget på TT I dag har vi fått den triste beskjeden om at den arvelige tilstanden hypofysen dvergisme har blitt oppdaget på tibetansk terrier i USA, samt er det oppdaget bærere i Storbritannia. Tilstanden har blitt påvist hos tre individer - en hannhund har fått to avkom (halvsøsken) med denne tilstanden, samt hannhundens halvbror, så samtlige syke individer er dermed i slekt. Vi vil understreke at sykdommen per dd. ikke er innrapportert om i Norge, eller som klubben vet om i Norden, men vi må uansett følge nøye med på utviklingen og gjøre hva vi kan for å dokumentere helse og unngå spredning til fremtidige valpekull.

... link til Norsk Tibetansk Terrier klubb - kunngjøring fra AV 05/2021Vaksineprogram

Nobivac®DHPPi: 3 års beskyttelse for kjernekomponentene D, H og P (valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus). Inneholder også en komponent mot kennelhoste (parainfluensa). Denne skal alle hunder ha. Vaksineprodusent: Intervet.
Valper kan vaksineres når de er ca. 12 uker gamle. Neste dose gis etter 1 år. Revaksinering bør deretter foregå med 2-3 års mellomrom.


Nobivac®Pi: Ren parainfluensavaksine (kennelhoste). Anbefales årlig revaksinering i de mellomliggende årene (altså de årene man ikke vaksinerer med Nobivac®DHPPi) dersom det er ønskelig med kontinuerlig beskyttelse mot kennelhoste. Vaksineprodusent: Intervet.

Nobivac®Parvo: Vaksine mot parvovirus. Kan gis til valper fra og med 6-8 ukers alder - dersom det er grunn til å anta at valpen tidlig vil bli utsatt for et stort smittepress. Dette er sjelden nødvendig.