Øyesykdommer 

 (hentet fra Norsk Tibetansk Terrierklubb)

Linseluksasjon (LL/PLL)

Linse Luxation (LL) er en velkjent, smertefull og blindende arvelig øye sykdom som påvirker mange hunderaser. På berørte hunder vil de zonular fibre/tråder som støtter linsen brytes ned eller gå i oppløsning, slik at linsen vil falle i feil posisjon i øyet. Hvis linsen faller i fremre kammer av øyet vil glaukom og tap av syn fort forekomme. Forskere ved AHT har identifisert en mutasjon som er knyttet til utviklingen av LL (PLL) på Tibetansk Terrier. DNA-testen som nå tilbys, undersøker DNA fra hver hund som blir testet for tilstedeværelse eller fravær av denne presise mutasjon. Det er nå mulig for enhver TT eier å teste sin hund for å finne ut om den er bærer av denne mutasjonen.

Grå stær (katarakt)

Grå stær eller katarakt er arvelig disponert. Symptomene på katarakt er en fortetning (uklarhet) i den ellers glassklare øyelinsen. Katarakt kan skyldes en skade på øyet, stoffskiftesykdom (f.eks. diabetes), forgiftning eller infeksjon. Sykdommen kan være sekundær (f.eks til PRA). Den kan føre til begrenset syn eller i verste fall total blindhet.

PRA (progressiv retinal atrofi)

PRA nedarves recessivt og har per dags dato ingen effektiv behandling. Symptomene er redusert mørkesyn og etter hvert nattblindhet. PRA angriper først netthinnens staver (cellene som oppfatter svakt lyset i skumring og demring og når lysforholdene ellers er dårlige). Redusert synsoppfatning fører til at øyet kompenserer lyset ved hjelp av pupilldilatasjon (store pupiller som ikke trekker seg sammen i sterkt lys). Dette, sammen med en økt refleks på netthinnen, fører til at hundens øyne skinner i grønt eller gult under spesielle lysforhold. Siste fase av denne sykdommen fører til blindhet. Hunder som har PRA får også ofte katarakt (grå stær).

Mutasjon PRA3 og rcd4 er identifisert.

Genforskere ved «Kennel Club Genetics Centre» på «Animal Health Trust» har oppdaget en mutasjon som forårsaker en form for gradvis svekking av netthinnen (PRA) på Tibetansk Terrier. Denne formen av sykdommen kalles PRA3 for skille den fra andre, genetisk forskjellige former av PRA som er forårsaket av forskjellige mutasjoner, inkludert tidligere rapportert rcd4, som også er kjent for å forårsake PRA på Tibetansk Terrier. Disse to testene vil avdekke rundt 50% av PRA tilfeller som er rapportert på Tibetansk Terrier.

Begge mutasjonene er recessiv, noe som betyr at en hund trenger å arve to kopier av sykdommen for å selv bli klinisk berørt av PRA. PRA3 er en sent oppstått tilstand, og kliniske tegn kan vanligvis påvises av en øyelege når hunden er mellom 4 og 7 år. Utbruddet av rcd4 er variabelt, men er mest vanlig når hunden er rundt 10 år gammel. Enhver Tibetansk Terrier som har to kopier av enten PRA3 eller rcd4-mutasjoner vil utvikle PRA, forutsatt at den lever lenge nok til å gjøre det.

Oppdrettere som benytter seg av testen vil bli sent resultater som vil identifisere hvilke av følgende kategorier deres hund/hunder hører til:

Clear: Disse hundene har to normale kopier av DNA. Hunder i denne kategorien vil ikke utvikle PRA som følge av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen,men det kan ikke utelukkes at disse hundene ikke vil utvikle PRA som følge av andre mutasjoner som ikke ble synliggjort med denne testen.

Carrier: Disse hundene har en kopi av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen, og vil ikke utvikle PRA selv som følge av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen, men det er omtrent 50% sjanse for at de gir mutasjonen videre til deres avkom. Det kan heller ikke her utelukkes at PRA kan utvikles på grunn av andre mutasjoner som ikke ble synliggjort med denne testen.

Geneticaly affected: Disse hundene har to kopier av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen og vil nesten helt sikkert utvikle PRA i løpet av deres levetid.

Råd:

Mutasjonen er recessiv, noe som betyr at alle hunder kan avles på en sikker måte, men bærere og hunder som er genetisk påvirket kun bør avles med andre hunder som ikke er påvirket av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen. Omtrent halvparten av valpene fra ethvert kull med en bærer som forelder vil selv være bærere av PRA3 og eller rcd4-mutasjonen. Alle hundene fra et slikt kull som selv skal brukes til oppdrett bør derfor testes, slik at man kan finne passende partner.

Det anbefales for alle avlshunder å få øynene klinisk undersøkt av en veterinær før avl og en gang senere i hundens liv, med minst en test rundt 8-års alder slik at enhver form for PRA-mutasjon kan oppdages.

DNA tester for PLL, NCL, rcd4 og PRA3 er tilgjengelig, og vi anbefaler alle våre valpekjøpere som ønsker å la hunden gå videre i avl å teste for disse så sant ikke foreldredyra er fritestet.Animal DNA Diagnostics Link til Animal DNA Diagnostics - England)

Link til NSVO (Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi) med liste over autoriserte øyelysere og avlsanbefaling sist revidert 2018