O kull

: NORD UCH  Litomada's Hjam-Pa & Ki-po Ziis Jazz and Soul
: NORD UCH Litomada's Hjam-Pa & Ki-po Ziis Jazz and Soul

Ki-po Zii's fjortende og Jazz's første kull 

født 13..august 2021

Jazz nedkom sitt første kull på dag 58. 4 staute hannvalper og 3 flotte tisper i alle regnbuens farger.

Litomada's Hjam-Pa ,HD A, eye ua, juni 2021 NCL, PRA3 ,PLL and rcd4. clear

Ki-po Ziis Jazz and Soul, HD B , eye ua. sept.2020, NCL, PRA3, rcd4  og Pituitary Dwarfism clear, Carrier PLL.  

Kullet er genetisk fri for NCL, rcd4 og PRA3

Ki-po Ziis Oce-Ania "Sissi"
Ki-po Ziis Oce-Ania "Sissi"

HD: A uten anm. om LTV - NCL, PRA3, rcd4 og PLL fri/clear

Eier: Inger Bentzen 

Show; 1xCAC BIR - res.CAC 3 BTK


Ki-po Ziis Op-helia "Wilma"
Ki-po Ziis Op-helia "Wilma"

HD:  B/C  uten anm. omLTV - øyne ua 09. 22

Eier; Guri E. Kinn, Geilo

Ki-po Ziis Octa-via "Molly"
Ki-po Ziis Octa-via "Molly"

HD: C/C ute anm. om LTV - øyne ua 10.22

Eier; Rita T. Walter, Onsøy

Ki-po Ziis Ot-hello "Othello"
Ki-po Ziis Ot-hello "Othello"

HD: D 

Død 03/24

Ki-po Ziis Oberst "Oberst"
Ki-po Ziis Oberst "Oberst"

HD: B  øyne: PPM Iris 09/22

Død 19.12.2022


Ki-po Ziis Otph-eus "Neo"
Ki-po Ziis Otph-eus "Neo"

HD: B - øyne ua 09/22 DNA testet fri PLL, gen. fri NCL, PRA3, rcd4 og PD

Eier: Ingrid M. Heistein, Tananger

Show; 1xCAC 3 BHK

Ki-po Ziis Oba-Diah "Milo"
Ki-po Ziis Oba-Diah "Milo"

HD:  C - øyne PPM Iris 11/22

Eier, Maria B. Mathisen, Halden