Omplassering eller ønske om fòrvert.

Alle hundene er egne individer med ulike behov, og når vi ser at hunden ikke får dekket sitt behov i form av trening, det være seg mentalt, fysisk eller oppmerksomhet som flokkhund, ...

- Enkelte hunder passer rett og slett ikke inn i en flokk 

- Om det oppstår konkurranse mellom våre tisper som gjør at vi får et negativt miljø her hjemme som påvirker alle     hundene

 - Det kan også oppstå endringer i våre valpekjøpere sin hverdag som utløser behov for omplassering av sin hund 

.. da må vi som ansvarlige hundeiere ta valg om omplassering og eller å søke om fòrvert.

Ved omplassering (fra egen flokk) vil vi be om et gebyr tilsvarende omregistreringsavgiften i NKK, og tispen vil få avlssperre registrert i NKK. Dersom vi hjelper en av våre valpekjøpere med omplassering vil kostnad/omregistrering være avhengig av hundens alder, helse mv. og avtalen inngås mellom eksisterende eier & dere som fremtidige eiere. Om vi har tatt valpen/hunden tilbake til oss, vil avtalen være mellom oss som oppdretter og ny eier.

En fòrvertsavtale vil variere - avhengig av kjønn og alder. Fòrvert skal betrakte hunden som sin, og må dekke kostnader til oppfølging av helse, trening osv.. Vi har ikke krav om at fòrvert skal vis hunden i show, men avhengig av avtale kan det være kontraktfestet at vi skal ta hunden med på en utstilling, tidspunkt skal alltid avtales med fòrvert i forkant. Om det foreligger krav om utstilling i kontrakten, kan ikke hunden klippes og fòrvert må sørge for å opprettholde en god pels. En fòrvertshund, om det være seg tispe eller hannhund kan IKKE kastreres, verken kjemisk eller fysisk uten at det foreligger en skriftlig avtale. Er det underliggende årsaker til at hunden må kastreres vil fòrvertsavtale opphøre og hunden blir omplassert mot omregistreringsgebyr. 

Som fòrvert overleveres valpen/hunden uten kostnad, hunden blir stående registrert på oss som oppdretter i NKK og eierpapir & stamtavle beholdes av oss.  Vi benytter standard fòrvertsavtale utarbeidet av NKK,  Hunden overføres til fòrvert uten ekstra kostnad når avtalen er overholdt.

- Tispe max 3 kull eller 10 valper, (gir tispen fem eller flere i kull vil antall kull reduseres)

- Hannhund, avlsrett til max 3 paringer som gir avkom


Om du/dere ønsker å være fòrvert eller omplassering, send oss en epost til tibbe@kipozii.no hvor dere beskriver deres hverdag, familie/barn, aktivitet med hund e.l. så tar vi kontakt med dere.