Omplassering eller ønske om fòrvert.

Alle hundene er egne individer med ulike behov, og når vi ser at hunden ikke får dekket sitt behov i form av trening, det være seg mentalt, fysisk eller oppmerksomhet som flokkhund, ...

- Enkelte hunder passer rett og slett ikke inn i en flokk 

- Om det oppstår konkurranse mellom våre tisper som gjør at vi får et negativt miljø her hjemme som påvirker alle     hundene

 - Det kan også oppstå endringer i våre valpekjøpere sin hverdag som utløser behov for omplassering av sin hund 

.. da må vi som ansvarlige hundeiere ta valg om omplassering og eller å søke om fòrvert.

Ved omplassering (fra egen flokk) vil vi be om et gebyr tilsvarende omregistreringsavgiften i NKK, og tispen vil få avlssperre registrert i NKK. Dersom vi hjelper en av våre valpekjøpere med omplassering vil kostnad/omregistrering være avhengig av hundens alder, helse mv. og avtalen inngås mellom eksisterende eier & dere som fremtidige eiere. Om vi har tatt valpen/hunden tilbake til oss, vil avtalen være mellom oss som oppdretter og ny eier.

En fòrvertsavtale vil variere - avhengig av kjønn og alder. Fòrvert skal betrakte hunden som sin, og må dekke kostnader til oppfølging av helse, trening osv.. Vi har ikke krav om at fòrvert skal vis hunden i show, men avhengig av avtale kan det være kontraktfestet at vi skal ta hunden med på en utstilling, tidspunkt skal alltid avtales med fòrvert i forkant. Om det foreligger krav om utstilling i kontrakten, kan ikke hunden klippes og fòrvert må sørge for å opprettholde en god pels. En fòrvertshund, om det være seg tispe eller hannhund kan IKKE kastreres, verken kjemisk eller fysisk uten at det foreligger en skriftlig avtale. Er det underliggende årsaker til at hunden må kastreres vil fòrvertsavtale opphøre og hunden blir omplassert mot omregistreringsgebyr. 

Som fòrvert overleveres valpen/hunden uten kostnad, hunden blir stående registrert på oss som oppdretter i NKK og eierpapir & stamtavle beholdes av oss.  Vi benytter standard fòrvertsavtale utarbeidet av NKK,  Hunden overføres til fòrvert uten ekstra kostnad når avtalen er overholdt.

- Tispe max 3 kull eller 10 valper, (gir tispen fem eller flere i kull vil antall kull reduseres)

- Hannhund, avlsrett til max 3 paringer som gir avkom

Vi ser oss dessverre nødt til å søke om fòrvert til en, muligens to av våre tisper, begge helsesjekket og utstillingspremiert.  De er begge er i full pels, men om vi finner det rette hjemmet som ikke har ønske om pelsarbeide/utstilling kan disse klippes ned. 

Den yngste, Nobel fikk dessverre manglende trening i den viktige valpetiden (pga helseutfordringer hos oss). Nobel trenger tid til å bli trygg på egne føtter uten flokk.  Hun er ingen problemhund, hun liker pelsstell, elsker å kjøre bil, men kan bli høy i energi når hun må vente (om det være seg å komme ut av bilen på tur, når vi kommer hjem e.l.) Hun er ikke trent til å gå pent i bånd, litt mye frihet uten bånd når hele flokken er på tur. Enkel å få ropt inn igjen da hun er glad i mat/godbiter. Hun er trent til å stå på bordet, vise tenner osv. Vi har ikke "tilgang" til små barn, noe som bidrar til at disse kan være skremmende for henne. Hun trekker seg og tilvenning til barn må foregå på en trygg måte både for barnet og for Nobel. Mao må nytt hjem forvente å legge ned ekstra timer med trening på ungjenta.  Evt. omplassering /salg kan også diskuteres dersom avstand e.l. gjør en fòrvertsavtale umulig.

Vi opplever dessverre en konflikt mellom våre to sorte perler, og ser oss nødt til å vurdere å la Keeper få en egen familie. Keeper er den som kommer stille og setter seg ved siden av for å få klapp/oppmerksomhet.  Hun er enkelt å håndtere med pels, klør, tenner etc., men er den av våre tisper med størst intimsone.  Var en glimrende mamma til sitt første kull, og mammainstinktet er tydelig ovenfor Nobel som bor hjemme. 

Om du/dere ønsker å være fòrvert eller omplassering, send oss en epost til tibbe@kipozii.no hvor dere beskriver deres hverdag, familie/barn, aktivitet med hund e.l. så tar vi kontakt med dere.