Ki-po Ziis Just Do It & Ki-po Ziis Ises New Hope of Era
Ki-po Ziis Just Do It & Ki-po Ziis Ises New Hope of Era

Foreldrenes helse;

Ki-po Ziis Just Do It, HD A (ingen anm. om LTV) - øyne ua juli 2023. DNA testet fri for PLL, NCL, PRA3 og rcd4.  

Ki-po Ziis Ises New Hope of Era. HD A (ingen anm. om LTV) - øyne ua mai 2023. DNA testet fri for NCL, PRA3, Pituitary Dwarfism, bærer av PLL & rcd4

Kullet er genetisk fri for NCL og PRA3, men må DNA sjekkes for PLL & rcd4 dersom de skal gå videre i avl. 

Biwa sitt andre og siste kull 

født 7,november 2023

På dag 61 nedkom Biwa med 3 staute karer og 2 flotte tisper. Spennende sobel / gylden hannvalper og to tisper som kopier av seg selv i fargen sort med hvit markering.  Alle valpene hadde fødselsvekt på rundt 220 og på dag 5 er den rundt 300 gram. 

Valpen har fått sine kennelnavn utfra stedsnavn i Tibet, i tillegg er kallenavn til far / mor en del av navnet.  Ki-po Ziis Rubba son Of Balder
Ki-po Ziis Rubba son Of Balder

Eier; 


Ki-po Ziis Rila Of Biwa
Ki-po Ziis Rila Of Biwa

Eier; 


Ki-po Ziis Rawu by Balder
Ki-po Ziis Rawu by Balder

Eier; 


Ki-po Ziis Rabka Biwa's LastBorn
Ki-po Ziis Rabka Biwa's LastBorn

Eier; 


Ki-po Ziis Rutog Balder son
Ki-po Ziis Rutog Balder son

Eier;